10.PTO Severka

Příprava

První informace (web)
Program expedice
Titulní list přihlášky
word (DOC)
Přihláška
acrobat (PDF)
Podrobné informace
acrobat (PDF)

 

Deník

Průběh příprav
     

Expedice

Mapka - trasa
Pošta
Expediční trička

Naše Korsika v číslech
Poděkování
Užitečné odkazy

 

Deník

Expedice a fotogalerie
Web Korsika 2005
texty Hanča, grafická úprava Ďoubalík
© 10.PTO Severka

Upozornění!
Je možné, že v průběhu prohlížení těchto stránek
budete požádáni o povolení spuštění aktivního obsahu.
Jde o funkci, která umožňuje zvětšování fotek v deníku i na jiných místech.
Proto klikněte na ANO.
V případě jakýchkoliv problémů kontaktujte Ďoubalíka.