10.PTO Severka

Archiv akc�

2008/2009

Term�nAkceUr�eno pro :
29.8. - 31.8. ROZJEZD 25 - v�jezdn� porada vedouc�ch, Str�n� vedouc�
12.9. - 14.9. Setk�n� 2008 - v�kendov� setk�n� vedouc�ch a instruktor� z Jihomoravsk�ho kraje, Veversk� B�t��ka vedouc�
18.9. Sever�ck� FILM a FOTO FESTIVAL - zah�jen� roku s prom�t�n�m videa a slideshow fotek v�ichni
20.9. Svatba - �en�me Bizona :-) v�ichni / pro pozvan�
26.9. - 27.9. Noc v klubovn� - polovi�n� v�prava pro �kolku dru�ina �kolka
26.9. - 28.9. Za Vydr�skem do Vlkanova - v�prava pro Bub�ky dru�ina Bub�ci
4.10. Za Psem - �ifrovac� sout�, podzimn� akce PTO cel� odd�l - reprezentace
3.10. - 5.10. Bab� l�to Jedovnice - v�prava pro Vikingy dru�ina Vikingov�
24.10. - 28.10. Adr�pa�sk� p�sky - p�tidenn� podzim�ky, Vi��ov (zvadlo PDF) cel� odd�l
14.11. - 16.11. Halloween - dvoudenn� v�prava pro dru�inu Bub�ci (zvadlo PDF) dru�ina Bub�ci
? �kolka - v�let ? dru�ina �kolka
21.11. - 23.11. Vikingov� - v�prava dru�ina Vikingov�
28.11. - 30.11. Mikul� 15+ - relaxa�n� a z�bavn� v�jezd, Str�n� 15+
5.12. Klub Za �kolou - Mikul�sk� bes�dka (pozv�nka PDF) v�ichni, ve�ejnost
12.12. - 14.12. V�no�n� v�prava - odd�lov� v�noce s d�re�ky a strome�kem, Chalupa na B�lici, Kali�t� (zvadlo PDF, seznam ��astn�k� XLS) cel� odd�l
15.12. V�noce PS - slezina v klubovn� s Mustangama vedouc�, host�
24.12. V�no�n� sv��ka aneb �t�dr� dopoledne s petanquem a sva��kem (5.ro�n�k) (zvadlo PDF) vedouc�, FC, rodi�e, ale nejen oni
10.1. Zimn� v�let �kolky dru�ina �kolka
10.1. V3K 2009 - Ve�er t��kr�lov� (zvadlo PDF) vedouc�, FC, rodi�e
16.1. - 18.1. Zimn� t�bo�en� Vikingov�, 15+
23.1. - 25.1. Rodinka 2009 - hory vedouc�, FC, rodiny
29.1. - 1.2. Hory 15+ 15+
5.2. Rukod�lky s B�rou - lept�n� skla (zvadlo PDF) cel� odd�l
7.2. Dra�� smy�ka - zimn� akce PTO, uzlov�n� cel� odd�l - reprezentace
13.2. - 15.2. Akta X - v�prava pro Bub�ky (zvadlo PDF) dru�ina Bub�ci
13.2. - 15.2. Arabela - v�prava pro �kolka (zvadlo PDF) dru�ina �kolka
21.2. Filmov� klub - prom�t�n� v klubovn� je�t� uvid�me :-)
1.3. Rukod�lky s B�rou - pleten� ko��k� (zvadlo PDF) cel� odd�l
5.3. Rukod�lky s B�rou - pleten� z pedigu (zvadlo PDF) cel� odd�l
6.3. - 8.3. Vikingov� v�prava - speci�ln� v�prava pro Vikingy (zvadlo PDF) dru�ina Vikingov�
10.3. P�edn�ka s fotkami - PANAMA - na�i dva pion�r�t� kamar�di Ka�er a Bare��k (Zem�pisn� spole�nost) absolvovali pon�kud dobrodru�n�ho Silvestra 2007 a p�ijdou n�m o tom povypr�v�t... (zvadlo JPG) cel� odd�l
14.3. - 15.3. Ivan�ena - p�echod Lys� hory vedouc�, kamar�di
27.3. - 29.3. Vesel� p�edVelikonoce :-) - Lomnice u Ti�nova( zvadlo PDF) cel� odd�l
17.4. - 19.4. KRUCEMBURK 2009 aneb Apr�lov� �a�kec - v�kend pro vedouc� a rodi�e vedouc�, FC, rodi�e
25.4. Seton�v z�vod - presti�n� sout� PTO cel� odd�l
30.4. - 3.5. Instruktor�k Majka?, Pa�ez?
7. - 10.5. Vikingov� v�prava dru�ina Vikingov�
13.5. Kv�tinov� den Vikingov�, 15+
16.5. V�let �kolka a Bub�ci - (zvadlo PDF) dru�iny �kolka a Bub�ci
22.5. - 24.5. RFTS - republikov� fin�le Setonova z�vodu (T�bornick� stezky) pokud n�kdo postoup�
29.5. Den s radnic� - hry a sout�e, pom�h�me po��dat Radnici v�ichni
29.5. - 31.5. Sraz PTO - pod stany - letos tuto akci PO��D�ME ! (zvadlo PDF) cel� odd�l
12.6. - 14.6. Letn� vandr - Ketkovice a okol� po dru�in�ch
17.6. Letn� Pou� - Zamilovan� h�jek, 19.ro�n�k v�ichni, ve�ejnost
26.6. - 28.6. Stav��ka - U Kalicha, s Mustangama pracanti :-)
29.6. - 6.7. EXPEDICE HRON 2009 - Rodinka - N�zk� Tatry a Hron - od pramene a� na raft... ( zvadlo PDF) vedouc�, FC, rodiny
18.7. - 1.8. Letn� t�bor 2009 cel� odd�l
28.8. - 30.8. ROZJEZD 26 :-) - v�jezdn� porada vedouc�ch vedouc�
5.9. Oslavy 25 let Severky ! v�ichniAktualizov�no 29.z��� 2008        Historie zm�n       Optimalizov�no pro IE 5.0 (800x600)

10.PTO Severka Brno
p�i Pion�r �e�kovice, Hor�ck� n�m.12, Brno - �e�kovice
Spr�vce str�nek: V�a